LAHAJA ZA KISWAHILI PDF

Lahaja ni vilugha vidogovidogo vya lugha moja ambavyo hubainishwa na jamii au jiografia. Lahaja za lugha moja zinatofautiana katika matamshi , miundo ya sarufi na msamiati. Kama lugha hutofautiana katika matamshi tu, tofauti hizo huitwa lafudhi , si lahaja. Uchambuzi na uchanganuzi wa lahaja ni tawi la isimujamii.

Author:Mikabei Gashura
Country:Belgium
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):9 June 2012
Pages:401
PDF File Size:13.97 Mb
ePub File Size:4.27 Mb
ISBN:658-7-90339-735-1
Downloads:50508
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GugarKabla ya Mapinduzi ya Januari shughuli za kusimamia lugha ya Kiswahili zilikuwa chini ya kamati ya lugha ya Kiswahili zilikuwa chini ya kamati ya lugha ya kiwahili ya afrika mashariki The Interterritorial Swahili Language Committiee iliyoanzishwa mwaka Kamati hii iliyofanya kazi kwa kipindi cha miaka 34 ilikuwa na utaratibu wa kupokezana makao Makuu yake miongoni mwa nchi wanachama.

Kazi kubwa zilizofanywa na kamati hiyo ni usanifishaji wa lahaja ya Kiunguja Mjini ili iwiane katika msaniati,sarufi na maandishi kwa lengo la kutumika katika mawasiliano rasmi ya kitaasisi na serekali ndani ya nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Kamati hiyo iliweza kutoa vijarida kila mwaka vinavyoelezea mada za kiisimu kama vile maumbo sanifu,vipengele vya sarufi,maneno mampya na matokeo ya utafiti wa lahaja za Kiswahili zinazozungumzwa Zanzibar na Mombasa.

The Industrial Property Journal for June Online Registration System is the compilation of online services directed towards BPRA customers for: a registering business entities, b business names, c online payment and d online information services. Online Registration System will be based on globally acceptable standards and best practices.

Staff Email. All rights reserved. Events and News. Useful Link. BPRA Visitors 2 0 4 4 4 3. Visitors Counter. Requirement For Register Entites Online. User Guide For Online Registration. Contact Us Zanzibar Busines and Property.

GRITO PRIMAL ARTHUR JANOV PDF

LAHAJA ZA KISWAHILI

.

LEADERSHIP SELF DECEPTION ARBINGER INSTITUTE PDF

Kamusi La Lahaja Ya Kipemba Baraza La Kiswahili La Zanzibar Tanzania Zanzibar Pemba by Bakiza

.

NARODNA LIRA 1.DEO PDF

SearchWorks Catalog

.

Related Articles